Služby

V současné době vedu několik kurzů a zaměřuji se i na osobní
trénink mysli:

Intenzivní měsíční kurz Uzdravení mysli
Intenzívní měsíční kurz s knihou Kurz Zázraků
Tříměsíční kurz Cesta srdce
Intenzivní měsíční osobní trénink mysli.

Pokud už nechcete nést tíhu života, ale CHCETE SE VYZBYT ÚZKOSTI
A BOLEST a rozhodli jste se uzdravit svou mysl, stačí
udělat jenom jeden krok:

PŘIHLÁSIT SE do některého z kurzu nebo do
osobního tréninku.